foto’s ©Ann Raymaekers
Geschiedenis en verhaal 

De kapel werd gebouwd in 1766 door Vander Noot de Duras, heer van Meldert.

Het beeld van St Quirinus werd gestolen.  Na deze diefstal werd het middeleeuws beeld van de Sint-Rochuskapel uit de Keulenstraat in veiligheid gebracht in de kerk.
In de kapel hangen heel wat ex-voto’s die te maken hebben met de ledematen (krukken bijvoorbeeld).  (Een ex-voto is een voorwerp geplaatst in een kapel als smeekbede en/of dank voor een te verkrijgen dan wel verkregen gunst.)
De mensen kwamen naar deze kapel om genezing voor hun zieke ledematen af te smeken of voor de genezing van hun vee.

De processie van Sluizen (Wallonië) zou tot aan de kapel van St Quirinus gekomen zijn.
Er hoorde dan ook een soort kermis bij, opgeluisterd door de harmonie van Meldert, die ook Quirinus heette.

Patroonheilige en legende
De heilige Quirinus van Neuss leefde rond 115. Hij was  een Romeins tribuun uit de 2e eeuw, die de martelaarsdood stierf.
Sint-Quirinus werd aanbeden tegen o.a. botbreuken, been- en voetkwalen omdat volgens de legende zijn benen werden afgehakt.  Zijn hulp werd ook ingeroepen voor ziekten bij het vee, vooral van de paarden.

Erfgoed

Erfgoedobject nr 43571
Google maps
 
Waversteenweg 21Kruispunt
3320 HoegaardenWaversteenweg – Gaatstraat
 
 foto’s ©Ann Raymaekers