foto’s ©Ann Raymaekers
Geschiedenis en verhaal 
Deze woning was eigendom van de vroegere pastoor J.J. Figeys, priester van de Sint-Niklaaskerk op het einde van de negentiende eeuw. Hij was afkomstig uit Brussel en had in Outgaarden een zeer actief kerkelijk leven ontwikkeld: verschillende broederschappen en ook, de instelling van de dorpsschooltje waarin katholiek onderwijs gegeven werd. Dit huis is een school geweest van ca. 1880 tot 1905, het jaar waarin E.H. Figeys Outgaarden verliet om in Leuven aalmoezenier te worden van de zusters Bogaarden. Hij overleed in 1911, waarna het huis verkocht werd.
die school is er enkel gekomen in het kader van de aanzet tot verplicht onderwijs en omdat Zétrud Lumay de Vlaamse kinderen verwaarloosde. Toen de jongens- en meisjesschool er kwamen verloor ze haar nut en functie.
Patroonheilige en legende
Sint-Jan Berchmans, een heilige uit onze regio.  Geboren in 1599 in Diest, gestorven in Rome.
Hij had een priesterloopbaan binnen de Jezuïetenorde.  Het zwarte kleed dat hij draagt, is typisch voor de Jezuïeten.
Sint-Jan Berchmans is de beschermheilige van de (studerende) jeugd.
Erfgoed 
.
Google maps
Boterstraat 1 
3320 Hoegaarden (Outgaarden)Een gevelkapel op de voorgevel
 
 foto’s ©Ann Raymaekers