(Mariakapel-Lourdeskapel) – Een bedevaartkapel is opgericht op een specifieke plek om een gebeurtenis te herdenken of een Heilige te eren.

 

Het bevestigen van Mariakapelletjes aan lindebomen is een oud gebruik dat teruggaat op de voorchristelijke periode toen de Germaanse godin Freya bij de lindeboom vereerd werd.  Bij de Germanen was de linde gewijd aan Freya, godin van liefde, gerechtigheid, huiselijk geluk en vruchtbaarheid. Zij werd vaak in het centrum van dorpen en voor huizen aangeplant. Als Heilige Boom kon de bliksem haar niet deren en ook de persoon die onder haar bladerdak schuilde, was in zekerheid. Men geloofde ook dat men met lindebladeren, bast en as heksen en tovenaars op een afstand kon houden. Daarom werd de linde in heel Europa een huisboom want zij beschermde de mensen tegen het kwaad.

De linde was bij de Germanen de rechts-of dingboom (judicium sub tilia). In haar schaduw werd recht gesproken, werden vonnissen geveld, werd er vergaderd. Onder de linde werd gedanst, gedronken, bemind. Kortom, het was een plek voor vrolijkheid en ontspanning. Later veranderde de Freyalinde in de Marialinde.

 

 In een devotie kapel bevindt zich vrijwel altijd een altaar dat is toegewijd aan een Heilige en/of een bepaalde devotie

 

 • Doopkapel

 Zowel een vrijstaand bouwwerk of een bouwkundig onderdeel van een kerk

 

Een kapelletje dat zich beperkt tot een uitsparing in een muur of een kastje aan een muur, noemt men een gevelkapel, of in het eerste geval ook wel een kapelnis.

 

 • Gildekapel

Een kapel gewijd aan een patroonheilige van een gilde (middeleeuwen)

 

 • Grafkapel

Een graf die de vorm aanneemt van een kapel

 

 • Herdenkingskapel

Een herdenkingskapel is een kapel die gebouwd  is waar een traumatische gebeurtenis (vb oorlogshandeling, een aanslag of een verkeersramp) heeft plaatsgevonden.

 

 • Hofkapel

Kapel in een kasteel of paleis

 

 • Pijlerkapel

 

Sommige instellingen zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen, rusthuizen, gevangenissen,  kazernes, …

 

Kapel in kloosters  soms een dubbelkapel (kloosterlingen en gelovigen)

 

Een kapelletje dat zich beperkt tot een uitsparing in een muur

 

 • Privékapel

 

Kapel bevindt zich meestal op een begraafplaats , uitvaartcentrum …

 

 • Slotkapel

Kapel in een kasteel of paleis

 

 • Straalkapel

Zowel een vrijstaand bouwwerk of een bouwkundig onderdeel van een kerk

 

 • Veldkapel

Een veldkapel of wegkapelletje is een kapel of ander heiligdom dat meestal gebouwd is in een landelijke omgeving

 

 • Zijkapel

Zowel een vrijstaand bouwwerk of een bouwkundig onderdeel van een kerk

Aantal maal bekeken : 336 , Vandaag bekeken : 1