OLV gevelkapel Kerselaarstraat

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  Onderdeel in opbouw ! Er wordt nog volop aan deze pagina gewerkt. Patroonheilige en legende Onderdeel in opbouw ! Er wordt nog volop aan deze pagina gewerkt.   Google maps Onderdeel in opbouw !

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel Boomkapel

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  Deze mooie boomkapel dateert van ergens rond 1920.  De lindeboom zelf is ongeveer 200 jaar oud. Ze is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Toen Meldert nog een zelfstandige gemeente was, waren er

Sint-Quirinuskapel

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  De kapel werd gebouwd in 1766 door Vander Noot de Duras, heer van Meldert. Het beeld van St Quirinus werd gestolen.  Na deze diefstal werd het middeleeuws beeld van de Sint-Rochuskapel uit de Keulenstraat

Orangerie (Voormalige) kapel Sint-Janscollege

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  Dit is oorspronkelijk geen kapel en is het nu ook niet meer (het is nu een multifunctionele ruimte). De architect was de beroemde bouwmeester Hendrik Beyaert (1823-1894).  Hij heeft dit gebouw in 1867 ontworpen

Onze-Lieve-Vrouw Gevelkapel Gaatstraat

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  In een gevelnis van de boerderij staat een mooi mariabeeldje met kind. Je moet opletten dat je er niet voorbij bent zonder het gezien te hebben. Het kapelletje is ingemetst in de gevel.  De

Sint-Rochuskapel

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  Middeleeuwse veldkapel toegewijd aan de heilige Rochus. In de kapel stond een mooi middeleeuws houten beeld van Sint-Rochus.  Nadat het beeld uit de Sint-Quirinuskapel was verdwenen, werd het Sint-Rochusbeeld naar de kerk gebracht. De

Onze-Lieve-Vrouw van de Bijstand kapel Bosberg

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  De kapel is opgericht ter nagedachtenis van Burggraaf De Lantsheere, die in het naburige kasteel woonde en 22 jaar burgemeester van Meldert is geweest. Hij is overleden in 1932. In 1936 liet de Boerinnenbond van

Gevelkapel Meerstraat

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  Op deze locatie hadden vroeger zusters een kloosterschooltje opgericht. (Naast het woonhuis). Het waren zusters Annutiaten.  (Bejaarde) ex-leerlingen herinneren zich nog Zuster Rafaël en Zuster Bernadette.Op de koer tussen de ingangsdeur en de toenmalige

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima kapel Babelom

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  Deze pijlerkapel werd opgericht in de 20ste eeuw ter vervanging van de boomkapel die er al heel lang hing en gesneuveld was.  De bewoonster van de hoeve (de moeder van de huidige landbouwer) heeft

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Overhem

 foto’s ©Ann Raymaekers Geschiedenis en verhaal  De geschiedenis van deze kleine veldkapel, die schuilt onder de eeuwenoude Winterlinde in het open akkerlandschap van Meldert, gaat terug tot het begin van de 19e eeuw. Het gezin Cipers, de toenmalige eigenaars van de grond,