50 jaar geleden: een kapeltuin

29 mei 2020 – De kapel is gebouwd door de Zusters van de Vereniging met het Heilig-Hart, de congregatie die zich in 1820 in Mariadal vestigde. De moeder-overste was bij aanvang een Zuster Maricole, waardoor de zusters aanvankelijk werden aangeduid als Maricollen of Marollen. In 1835 werd, ter ere van de Heilige Maagd, een kapel ingewijd in Hauthem. Die werd Klein Scherpenheuvel genoemd omdat ze werd ontworpen als een kleine kopie van de basiliek van Scherpenheuvel.

Anno 1971 Marollenkapel Hauthem

In 1971 verkocht de congregatie de kapel aan een particulier die de inboedel ontmantelde en de ruimte tussen de kapel en de omheiningsmuur overdekte, om er “een refugium met culturele doeleinden” van te maken. Na enig protest verklaarde de particulier zich, al in 1972, bereid de kapel zonder winstbejag opnieuw over te dragen aan een overheid, op voorwaarde dat die het gebouw integreert „in het natuurschoon”. Nadien werden ramen en deuren uit opgehoogde tuinmuur opnieuw verwijderd en verdween ook het dak. Het interieur keerde niet terug.

2020 Marollenkapel

 

In 1992 kocht de Vlaamse Landmaatschappij de kapel met het oog op de restauratie (zonder meubilering). De werken begonnen in 1995: het dakgebinte, de dakbedekking en de ramen steken in het nieuw. De gevel werd gezandstraald. De binnenrestauratie omvatte bepleistering van muren en nieuwe bevloering. Tegen de omheiningsmuur werd een oriëntatietafel opgesteld. Graffitikunstenaars hebben er zich sindsdien uitgeleefd… Op de hoogte van Hauthem bleef de kapel uiteindelijk toch een “refugium”, voor de nachtkijkers van Capella tot de tv-brouwers Jean Blaute, Ray Cokes en wijlen Pierre Celis.

 

 

 

 © Het Nieuwsblad 
50 jaar geleden: een kapeltuin